• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
Do ponuky našej firmy sme zaradili nový sortiment. Umožníme Vám osloviť zákazníkov s tovarom, ktorý je v súčasnej dobe žiadaný a ponúkaný veľkými reťazcami. Od teraz už dokážete plne uspokojiť zákazníka aj vo Vašej predajni.

Certifikát

Systém manažmentu kvality spoločnosti BAMAK PLUS s.r.o. KOŠICE je vybudovaný, dokumentovaný, uplatňovaný a udržiavaný v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2009. Za dodržanie týchto požiadaviek bol spoločnosti BAMAK PLUS s.r.o. KOŠICE udelený certifikát kvality.