• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt

Certifikát

Systém manažmentu kvality spoločnosti BAMAK PLUS s.r.o. KOŠICE je vybudovaný, dokumentovaný, uplatňovaný a udržiavaný v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2009. Za dodržanie týchto požiadaviek bol spoločnosti BAMAK PLUS s.r.o. KOŠICE udelený certifikát kvality.